Peer Gynt vegen

Vi ønsker dere velkommen til Peer Gynt vegen med 57 km gjennom en del av Norges vakreste fjellverden. Høyfjellets hovedvei gjennom Gudbrandsdalen, fører deg rett inn i Peer Gynts rike! Kjente steder på veien fra Skeikampen i sør til Dalseter i Espedalen er Fagerhøy, Gålå og Fefor. Fra Dalseter er veien kort til Skåbu, Langsua Nasjonalpark og Jotunheimen.

Sommeren 2024: Vegen er åpen.

Det er noen bløte partier og noen svake kanter på vegen.

Peer Gynt vegen er bomvei med betaling for biler og motorsykler. Mopeder går gratis.

NB: Bomløsningen benytter automatisk skiltgjenkjenning uten bruk av fysisk bom. Betaling for enkeltpasseringer og kjøp av sesongkort kan gjøres på leverandørens webside www.youpark.no.

Dersom passering ikke er betalt på leverandørens webside innen 48 timer sendes faktura med et tilleggsgebyr per post.

Les mer om sesongkort og den nye bomløsningen.


Summer 2024: The road is open.

There are some soft parts and some weak edges on the road.

NB: The barrier solution uses automatic sign recognition without the use of a physical barrier. Payment for single passes and purchase of season tickets can be made on the supplier's website www.youpark.no.

If passage has not been paid on the supplier's website within 48 hours, an invoice with an additional fee will be sent by post.

Read more about the new toll solution.

 

SOMMERVEI

Peer Gynt vegen er en sommerveg.

Det er forbudt å benytte veien til bilkjøring når den ikke er åpen for trafikk.

VEISTREKNING

Peer Gynt vegen er delt opp i to bomstrekninger:
Skeikampen - Gålå
Fefor - Dalseter

Total veglengde er 57 km.

English
summer road

Peer Gynt Mountain Road is open only in the summer season, normally from the beginning of June.

BROSJYRE/BROCHURE

   
English / Deutch / Norsk
brosjyre i pdf-format (1,6 Mb).

 

Oversiktskart Peer Gynt vegen

 

Foto fra veien

Peer Gynt vegen, Listulhøgda
foto og design: Henriksen & Røste data AS